Merak Ettikleriniz

Sürücülerde güvenli araç kullanmak için temel olarak bulunması gereken algı, dikkat, hafıza, muhakeme yeteneği, hız-mesafe tahmini gibi zihinsel özelliklerinin; tepki hızı, göz, el ayak koordinasyonu gibi psiko-motor yetenek ve beceri düzeyinin, risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol gibi tutum, davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin bilgisayar destekli test sistemleri kullanılarak ölçülebildiği” bir sistemdir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 36-1/d maddesi gereğince uluslar arası ve yurtiçi yük ve yolcu taşıma yapan sürücüler
• Hız aşımı nedeniyle ehliyeti alınan sürücüler
• Alkol kullanım nedeniyle ehliyeti alınan sürücüler
• 100 ceza puanını dolduran sürücüler

(Madde 50–51) Şehirlerarası karayollarında 90 km/s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları yönetmelikte belirlenir. Sürücülerin bu hız sınırlarını aşmamaları gerekmektedir. Aksi halde sürücü belgeleri geçici olarak alınmaktadır. Ehliyeti alınan sürücüler ehliyetlerini tekrar almak istediklerinde Emniyet Genel Müdürlüğü şartlarından biri de psikoteknik değerlendirmeden geçme zorunluluğudur. (Bir yılda 5 defa hız limitini %30’dan fazla aşanlar)

(Madde 48/5) Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. Aksi halde sürücü belgeleri geçici olarak alınır. Ehliyeti alınan sürücüler ehliyetlerini tekrar almak istediklerinde Emniyet Genel Müdürlüğü şartlarından biri de psikoteknik değerlendirmeden geçme zorunluluğudur. (Sürücünün geriye doğru 5 yıl içinde 3 ve 3ten fazla alkol kullandığı tespit edilenler)

100 ceza puanını ilk defa dolduranlar (ehliyetini 2 ay kaptıranlar) Sürücü Kurslarında 35 saatlik Trafik ve Çevre Bilgisi Eğitimlerine katılmak zorundadır.

Bir yıl içerisinde 100 ceza puanını ikinci defa dolduranlar (ehliyetini 4 ay kaptıranlar) ise Psiko-teknik muayeneden geçerek süre bitiminde ehliyetlerini geri alabilirler.

Trafik içinde seyahat eden halkı, tehlikeli sürücülerden korumak
• Uzun vadeli risk altındaki sürücülere, tutumlarını değiştirme şansı verecek rehabilitasyon programları oluşturarak toplumun sürücülük kültürünü iyileştirmektir.
• Sürücülerin kendi kişisel sürücülük becerileri ve tutumlarına ilişkin farkında olmalarını sağlamak
• Psikolojik yetersizlikleri nedeni ile trafikte tehlike yaratabilecek sürücülerin teşhis edilmesi
• Sürücülük kültürünü iyileştirmek
• İşe uygun sürücü seçiminde psiko-teknik değerlendirme de başarılı olanların tercih edilmesini sağlamak
• Sürücülerin güvenli araç kullanmaları için sahip olmaları gereken zihinsel ve Psiko-motor yetenek düzeylerini şeffaf olarak ölçmek.
• Psiko-Teknik Değerlendirme den olumsuz rapor alanların trafiğe çıkmasını engelleyerek, doğabilecek kazaları önlemek.
• Psiko-Teknik Değerlendirme trafikteki yetenekli ve yeteneksiz sürücüleri belirlemektir.
• Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek, karayolu taşımalarının diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Psikoteknik muayenende geçmek için en az 1 saat psikolog nezaretinde teste girmek gerekir.

Psikoteknik muayene sonucunda psikolog, psikiyatri doktor imzalı ve İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı raporunuz çıkar ve size teslim edilir. Kartınızın yasal bir geçerliliği yoktur.

• Sürekli Dikkat Testi

• Muhakeme Testi

• Koordinasyon Testi

• Hız ve Mesafe Tahmin Testi
• Çarpışma Tahmin Testi

• Trafiğe İlişkin Görüş Testi

•  Seçici Dikkat Testi

•  Tepki Hızı Testi
• Görsel Algı-Bellek Testi

• Çevresel Görüş 2 Testi

• Görsel Süreklilik Testi

• Kişilik Testi

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 36. maddesine göre yük ve yolcu taşımacılığı için alınan raporlar alındığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

Test için kesinlikle bilgisayar bilgisine ihtiyaç yoktur.

Psikoteknik Değerlendirme yapabilmek üzere: 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile uygulama açısından ( T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ) bununla bitiştirilen Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca yapılan uygulamalara YASAL uygulamalar adını veriyoruz.

Şahsi aracınız için psikoteknik belgesi almanıza gerek yoktur.

Psikoteknik raporunu Sağlık Bakanlığına bağlı İl Sağlık Müdürlükleri onaylamaktadır.

Psikoteknik testi 1 saat sürmektedir. 1 saatten az olan testler geçersizdir.

Psikolog eşliğinde asgari 1 saat süren bilgisayar destekli teste girdikten ve başarılı olduktan sonra ister devlet hastanesine isterseniz de özel kliniği olan bir psikiatriste gidip muayene oluyorsunuz ve yine yeterli olmanız durumunda bulunduğunuz ildeki defterdarlığa gidip T.C kimlik numaranızı söyleyip 16 TL tutarındaki verginizi yatırıyorsunuz ve oradan aldığınız makbuzu il sağlık müdürlüğüne teslim ediyorsunuz.Sonrasında e-devlet sisteminde raporunuz görünecektir.

Evet, Resmi gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, kişi verilen rapora 30 gün içerisinde il sağlık müdürlüğüne itirazda bulunabilir. İl sağlık müdürlüğü son karar için kişiyi daha önce psikoteknik uygulamış olan başka bir merkeze, başka merkez yoksa aynı merkeze rapor tarihinden itibaren 3 ay geçince gönderir. Kişiye psikoteknik test uygulaması sırasında İl Sağlık müdürlüğünden gözlemci bulundurulur. İl Sağlık tarafından belirlenen sağlık kuruluşunda pskiyatrik muayenesi yapılmak üzere gönderilir. İki rapor sonucu arasında fark var ise sonuncu rapor geçerli sayılmaktadır.
İkinci değerlendirme sonucunda da başarısız olan veya otuz gün içinde itiraz etmeyen kişiler iki yıl süre ile psikoteknik değerlendirmeye giremezler.