Otizm-Osmanlı Psikoteknik

OTİZM

Yaygın gelişimsel bir bozukluk olan otizm bilgi işleme sürecini birçok şekilde etkiler.Kimse otizme neyin yol açtığını kesin olarak bilmiyor, ancak sayısız çalışma, ani ve ve erken doğuma bağlamakta. Bu durum doğrudan genetik mutasyonların veya gelişen beyindeki genlerin ekspresyonunu etkileyen faktörlerin riskini arttırıyor.